Om oss

2014  Storbildsskärm Norden AB grundades av Magnus Kågebäck med siktet inställt på att sälja
storbildsskärmar till idrottsföreningar och deras idrottsplatser.

2016 anställdes Patrik Bergström som programmerare och tekniker.
Sportsystemet Pro-Led LiveEdit skapades

Bolaget ingår i  koncernen – Weguba Holding AB – där verksamheten har ett nära
samarbete med främst Sponsorkonsulterna Sverige AB (SPK).

2018 Verksamheten byter namn till Proleddisplay Europe AB  förkortat Pro-Led

2020  Pro-Led omsätter för första gången över sju miljoner kronor

Vårt signum
Kvalitet & god service nyttjas som givna honnörsord inom koncernen.

Våra värderingar
Genom styrkan att nyttja koncernens resurser kan vi erbjuda bästa avtal för våra
kunder inom idrottsvärlden. Bolagets värdegrund består av en strävan efter
ekonomiskt hållbara affärer och en sund ekonomisk förvaltning. Bolaget ska i sin
verksamhet sträva efter en bredd, innovativitet med förstklassig service och hög
hållbar kvalitét.